જીવો સુખી વિવાહિત જીવન : વિવાહિત જીવનનાં મતભેદોને ઉકેલો

બે વ્યક્તિઓનું નજીક આવવું એટલે બે અહંકારનું નિકટ આવવું, ત્યાં હવે લગ્નજીવનની સમસ્યાઓને કેવી રીતે ઉકેલવી ? સુખી વૈવાહિક જીવન માટે કેવી રીતે આગળ વધવું તે આપણામાંનાં ઘણાનો પ્રશ્ન છે.

"પતિ-પત્ની નો દિવ્ય વ્યવહાર" પુસ્તકમાં પૂજ્ય દાદાશ્રી એ પતિ-પત્નીનાં અરસપરસ વ્યવહારની સમસ્યાઓનાં દરેક પ્રકારનાં પ્રશ્નોનાં સચોટ ઉકેલ આપ્યા છે. જે આ લગ્નજીવનની સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં મદદ કરીને સુખી લગ્નજીવન જીવવામાં માર્ગદર્શન કરી શકે છે. પૂજ્ય દાદાશ્રી પણ પરણેલા હતા, પરંતુ આખી જિંદગીમાં પોતાના પત્ની સાથે એકપણ મતભેદ પડવા દીધો નહોતો. આ પુસ્તકમાં પ્રગટ જ્ઞાની પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીને એમના જ્ઞાન અવસ્થા ના ત્રીસ વર્ષોમાં પતિ-પત્ની વચ્ચેના ઘર્ષણનાં સમાધાન અર્થે પૂછાયેલા હજારો પ્રશ્નોને સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે.

દરેક વ્યક્તિ અક્રમ વિજ્ઞાન માં લગ્નજીવન માટે જરૂરી તમામ પ્રકારનું માર્ગદર્શન મેળવીને સુખી લગ્નજીવન તરફ ડગ માંડી શકે છે.

 

 

આસક્તિ-કલેશનું કારણ

પતિ-પત્નીનો સંબંધ એ બધા સંબંધોમાં સૌથી ગુંચાવાયેલો સંબંધ છે. એનું કારણ જેટલા પ્રમાણમાં રાગ થાય એટલા જ પ્રમાણમાં દ્વેષ થાય છે તો આ સંબંધમાં ઉભા થતા તણાવ અને સંઘર્ષણનો ઉકેલ લાવવા માટે નિહાળો આ વીડિયો.

Spiritual Quotes

  1.  હું મારા મતને જ કાઢી નાખું તો મતભેદ નહીં પડે.
  2. ધણીપણું અને ધણિયાણી' એ શબ્દોમાં જ એટલી ગાઢ આસક્તિ છે ને 'કમ્પેનિયન' કહે તો આસક્તિ ઓછી થઈ જાય.
  3. જ્યાં બહુ પ્રેમ આવે ત્યાં જ અણગમો થાય એ માનવ સ્વભાવ છે.
  4. તમે કોઈને દુઃખ આપશો તો દુઃખ તમારે માટે આખી જિંદગીનું આવશે, એક જ કલાક દુઃખ આપો તો તેનું ફળ આખી જિંદગી મળશે.
  5. એ ભોગવવાનું છે, ભોગવટો છે આ, પાર્ટનરશીપ છે. વાઈફ જોડે પાર્ટનરશીપ છે, માલિકીપણું નથી.
  6. ધણી તો કેવો હોય? કોઈ દહાડો સ્ત્રીને, છોકરાંને હરકત ન પડવા દે એવો હોય. સ્ત્રી કેવી હોય ? કોઈ દહાડો ધણીને હરકત ના પડવા દે, એના જ વિચારમાં જીવતી હોય.
  7. તમારો ક્લેશ હોયને, તો છોકરાના જીવન પર અસર પડે. કુમળાં છોકરાં, એની પર અસર થાય બધી. એટલે ક્લેશ જવો જોઈએ. ક્લેશ જાય ત્યારે ઘરનાં છોકરાં ય સારા થાય. આ તો છોકરાં બધાં બગડી ગયા છે !
  8. અણહક્કના વિષય જેણે ભોગવ્યા તેને તો ભયંકર યાતનાઓ ભોગવવી પડે.
  9. આ કાળમાં એક પત્નીવ્રતને અમે બ્રહ્મચર્ય કહીએ છીએ અને તીર્થંકર ભગવાનના વખતમાં જે બ્રહ્મચર્યનું ફળ મળતું હતું તે જ ફળ પામશે.
  10.  'જ્ઞાની પુરુષ' આ સંસાર જાળમાંથી છૂટવાનો રસ્તો દેખાડે, મોક્ષનો માર્ગ દેખાડે અને રસ્તા ઉપર ચઢાવી દે અને આપણને લાગે કે આપણે આ ઉપાધિમાંથી છૂટ્યા ! 

Related Books

×
Share on
Copy