આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

વ્યસન મુક્તિનો માર્ગ
વ્યસન મુક્તિનો માર્ગ
વ્યસન એ ખરેખર શું છે,કઈ રીતે પેસે છે,એનો આધાર શું છે, આધાર ખસેડવા શી... Read more
Download download
share

હું કોણ છું?
હું કોણ છું?
જિંદગી માત્ર જીવતા રહેવાથી કંઇક વિશેષ છે. જિંદગીમાં જીવતા રહેવાથી... Read more

અથડામણ ટાળો
અથડામણ ટાળો
રોજિંદા જીવનમાં અથડામણ ટાળવી જોઈએ. શા માટે આપણે ઝઘડો કરીને બધું... Read more

એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
ગટર ગંધાય છે ત્યારે આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ? તેજ રીતે અણગમતા અને... Read more

બન્યું તે જ ન્યાય
બન્યું તે જ ન્યાય
જો તમે બન્યું તે ન્યાય કહેશો તો તમારા બધા પ્રશ્નો દૂર થઇ જશે. છતાંપણ,... Read more

ભોગવે એની ભૂલ
ભોગવે એની ભૂલ
કોઈ વ્યક્તિ કંઈપણ ભોગવે છે તો તે તેની પોતાની ભૂલના કારણેજ. જો વ્યક્તિ... Read more

ચિંતા
ચિંતા
ચિંતાથી કામ બગડે છે, એ કુદરતનો નિયમ છે. ચિંતાથી મુક્તિ કામ સુધારે છે.... Read more

ક્રોધ
ક્રોધ
જયારે પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું, અથવા જયારે સામી વ્યક્તિ પોતાને... Read more

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી.... Read more
Download download
share

ક્લેશ વિનાનું જીવન
ક્લેશ વિનાનું જીવન
શું તમે જીવનમાં થતી અથડામણો થી કંટાળી ગયા છો? શું તમને અચરજ થાય છે કે... Read more

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં... Read more

પ્રેમ
પ્રેમ
પ્રેમથી આખી જિંદગીમાં પત્ની અને સંતાનોની ભૂલ ક્યારેય પણ નહિ દેખાય.... Read more

×
Share on