આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી.... Read more
Download

દાન
દાન
દાન શું છે? બીજા મનુષ્યો કે પશુઓ, જીવતાને સુખ આપવું. જયારે તમે બીજાને... Read more

ત્રિમંત્ર
ત્રિમંત્ર
લોકો ધર્મ માં ‘મારું’ અને ‘તારું’ માટે ઝઘડે છે. આવા ઝઘડાને દૂર રાખવા... Read more

વર્તમાન તીર્થંકરશ્રી સીમંધર સ્વામી
વર્તમાન તીર્થંકરશ્રી સીમંધર સ્વામી
શાસ્ત્રો કહે છે કે આજે આ કાળમાં આપણા આ જગત માંથી સીધા મોક્ષે જવું... Read more

સહજતા
સહજતા
મોક્ષ કોને કહેવાય? પોતાના શુદ્ધાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરવું તે. – જે... Read more

બ્રહ્મચર્ય
બ્રહ્મચર્ય
તમને ચોરી કરવી ગમે? તમને જુઠું બોલવું ગમે? તમને કોઈને મારી નાખવાનું... Read more

આપ્તવાણી-૬
આપ્તવાણી-૬
આપણામાંના મોટા ભાગનાં લોકો હમેશાં એક સમસ્યા નો સામનો કરી રહ્યા છે;... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી ૧૪, ભાગ ૩ માં પ્રકાશિત પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગમાં પરમ પૂજ્ય... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૪
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૪
આ આપ્તવાણીમાં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ અનુભવેલા આત્માના ગુણધર્મો અને... Read more
Download
Buy

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૫
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૫
આ આપ્તવાણીમાં આત્માના સ્વરૂપ વિશે સૈદ્ધાંતિક વાતોને સંકલન કરવાનો... Read more
Download
Buy

જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૧)
જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૧)
પ્રત્યેક કાળચક્રમાં ઘણા જ્ઞાનીઓ તથા મહાન પુરુષો જન્મ લે છે.પરંતુ... Read more

જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૨)
જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૨)
પ્રસ્તુત ગ્રંથ જ્ઞાની પુરુષ ભાગ-૨ માં પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના હીરાબા... Read more
Download

×
Share on
Copy