આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

વ્યસન મુક્તિનો માર્ગ
વ્યસન મુક્તિનો માર્ગ
વ્યસન એ ખરેખર શું છે,કઈ રીતે પેસે છે,એનો આધાર શું છે, આધાર ખસેડવા શી રીતે વિગેરેની... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • share

હું કોણ છું?
હું કોણ છું?
જિંદગી માત્ર જીવતા રહેવાથી કંઇક વિશેષ છે. જિંદગીમાં જીવતા રહેવાથી વિશેષ કંઇક હોવું જ... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

અથડામણ ટાળો
અથડામણ ટાળો
રોજિંદા જીવનમાં અથડામણ ટાળવી જોઈએ. શા માટે આપણે ઝઘડો કરીને બધું બગાડવા માગીએ છીએ? આપણને આ... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
ગટર ગંધાય છે ત્યારે આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ? તેજ રીતે અણગમતા અને નકારાત્મક લોકો ગટર જેવા... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

બન્યું તે જ ન્યાય
બન્યું તે જ ન્યાય
જો તમે બન્યું તે ન્યાય કહેશો તો તમારા બધા પ્રશ્નો દૂર થઇ જશે. છતાંપણ, લોકો ન્યાય ખોળે છે... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

ભોગવે એની ભૂલ
ભોગવે એની ભૂલ
કોઈ વ્યક્તિ કંઈપણ ભોગવે છે તો તે તેની પોતાની ભૂલના કારણેજ. જો વ્યક્તિ સુખ માણે છે તો તે... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

ચિંતા
ચિંતા
ચિંતાથી કામ બગડે છે, એ કુદરતનો નિયમ છે. ચિંતાથી મુક્તિ કામ સુધારે છે. ભણેલા-ગણેલા અને... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

ક્રોધ
ક્રોધ
જયારે પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું, અથવા જયારે સામી વ્યક્તિ પોતાને સમજતી નથી, અથવા... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી. લગ્નમાં જાય કે નાટકમાં... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • share

ક્લેશ વિનાનું જીવન
ક્લેશ વિનાનું જીવન
શું તમે જીવનમાં થતી અથડામણો થી કંટાળી ગયા છો? શું તમને અચરજ થાય છે કે અથડામણો કેમ થતી... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં સપડાય છે અને સતત... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

પ્રેમ
પ્રેમ
પ્રેમથી આખી જિંદગીમાં પત્ની અને સંતાનોની ભૂલ ક્યારેય પણ નહિ દેખાય. પ્રેમમાં કોઈ ભૂલો... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • audio-book
 • buy
 • share

LOAD MORE
×
Share on