આધ્યાત્મિક વિડિયો

+ Advance Search
મોક્ષ પછી આત્માનું શું થાય?
49 00:02:38 SHARE
મોક્ષ પછી આત્માનું શું થાય?

મોક્ષ એટલે જન્મ-મરણના... Read more

મન અને તેના નેગેટિવ વિચારો
50 00:03:30 SHARE
મન અને તેના નેગેટિવ વિચારો

જીવનમાં બની ગયેલા પ્રસંગોમાં... Read more

Inferior બાળકોને કેવી રીતે ખીલવવા?
15 00:02:40 SHARE
Inferior બાળકોને કેવી રીતે ખીલવવા?

બાળક અંતર્મુખી હોય તો તેની... Read more

મિત્રો સાથે કેવી વાતો કરવી જોઈએ?
186 00:03:06 SHARE
મિત્રો સાથે કેવી વાતો કરવી જોઈએ?

ઘણી વાર અજાણતા મિત્રો સાથે... Read more

બાળકો માટે પૈસાનો વ્યવહાર કેવી રીતે રાખવો?
245 00:03:09 SHARE
બાળકો માટે પૈસાનો વ્યવહાર કેવી રીતે રાખવો?

આજના માતા-પિતા પોતાની ફરજ... Read more

શું બીજાના કર્મો આપણને બાંધી શકે?
123 00:01:42 SHARE
શું બીજાના કર્મો આપણને બાંધી શકે?

શું પેશન્ટના કર્મોના દોષ... Read more

Respect મા-બાપની કે Social Status ની?
462 00:03:40 SHARE
Respect મા-બાપની કે Social Status ની?

બીજાના મા-બાપ કરતાં પોતાના... Read more

કોણ કોને સુધારી શકે? પતિ કે પત્ની?
358 00:02:45 SHARE
કોણ કોને સુધારી શકે? પતિ કે પત્ની?

જ્યારે ઘરની વ્યક્તિ આપણી વાત... Read more

મને લોકોના નેગેટિવ કેમ દેખાય છે?
1098 00:03:29 SHARE
મને લોકોના નેગેટિવ કેમ દેખાય છે?

લોકોના પોઝિટિવ તો દેખાતા જ... Read more

ભાવ બગાડ્યા વગરની સેવાનું પરિણામ
272 00:04:41 SHARE
ભાવ બગાડ્યા વગરની સેવાનું પરિણામ

જીવનમાં મા-બાપ અને ગુરુની... Read more

અપમાન કેમ લાગે છે?
1191 00:02:37 SHARE
અપમાન કેમ લાગે છે?

જીવનમાં ઘણીવાર અહંકાર ભગ્ન... Read more

શું તમે ધ્યેય પ્રમાણે ચાલો છો?
251 00:02:40 SHARE
શું તમે ધ્યેય પ્રમાણે ચાલો છો?

એવું શું છે જે તમને તમારા... Read more

×
Share on