સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Sat
15
Aug
to
Sun
23
Aug
LIVE
Online Paryushan Parayan (Advanced Study) in Adalaj, India
Via Live Webcast Only,Gandhinagar,Gujarat,India
15
Aug
to
16
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:00
15
Aug
to
23
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:30 - 22:30
17
Aug
to
21
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
08:00 - 09:00
22
Aug
to
23
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:00
View more

Sat
14
Nov
Diwali Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
14
Nov
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
View more

Mon
16
Nov
New Year Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
16
Nov
Darshan
Time To Be Announced
View more

Thu
26
Nov
to
Mon
30
Nov
Dada Bhagwan's 113th Janma Jayanti in Mehsana
TBA,Mehsana,Gujarat,India
Mon 30 Nov GnanVidhi-Self Realization Process
26
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
27
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
28
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
29
Nov
Janmajayanti
Time To Be Announced
30
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
Note : 29 Nov - Celebration is subject to the circumstances of Covid.
View more

Sat
26
Dec
to
Sun
03
Jan
LIVE
Parayan (Advanced Study) in Adalaj, India
New Dada Nagar Hall, Trimandir, Ahmedabad Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
26
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
27
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
28
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
29
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
30
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
31
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
01
Jan
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
02
Jan
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
03
Jan
Pran Pratistha
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy