સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Mon
26
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
26
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Tue
27
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
27
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
29
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
29
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Fri
30
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
30
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Sat
31
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
31
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Sun
01
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
01
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Fri
06
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
06
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Sun
08
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
08
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Mon
09
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
09
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Tue
10
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
10
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
12
Nov
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
9328661166 / 9328661177
12
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Sat
14
Nov
Diwali Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
14
Nov
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy