સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Sun
02
Oct
LIVE
Soneri Prabhat
Dada Nagar Convention Centre, Behind Trimandir Sankul, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
02
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
08:00 - 09:00
View more

Tue
11
Oct
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Dada Nagar Convention Centre, Behind Trimandir Sankul, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
11
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Fri
14
Oct
to
Sun
16
Oct
Satsang and Gnanvidhi in Amravati, India
Sant Dnyaneshwar Sanskrutik Bhavan, Morshi Road, Amravati-444603, Maharashtra, India
Sat 15 Oct, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
7507004403, 7775810410
14
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
18:00 - 21:00
15
Oct
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
16
Oct
Satsang By Aptaputra
16:00 - 19:00
View more

Mon
24
Oct
LIVE
Diwali Celebration in Adalaj, India
Dada Nagar Convention Centre, Behind Trimandir Sankul, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
24
Oct
Devotional Songs-Bhakti
20:30 - 22:30
View more

Wed
26
Oct
LIVE
New Year Celebration in Adalaj, India
Dada Nagar Convention Centre, Behind Trimandir Sankul, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
Note: Pujyashree Deepakbhai's Darshan - 10 to 1 pm & 5.30 to 7 pm
26
Oct
Celebration
08:00 - 09:20
26
Oct
Pujan-Aarti
10:00 - 13:00
26
Oct
Pujan-Aarti
17:30 - 19:00
View more

Thu
03
Nov
to
Wed
09
Nov
LIVE
Dada Bhagwan's 115th Janma Jayanti
Panchot Bypass Circle, Radhanpur Road, Mehsana-384002, Gujarat, India
Sun 06 Nov, 16:00 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
9408551501
Note: Satsang on 8 & 9 November will be held for Local Mumukshu
03
Nov
Opening Ceremony
19:00 - 20:30
03
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:30 - 22:00
04
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
05
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
06
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
06
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
16:00 - 19:30
07
Nov
Pujan-Aarti
08:00 - 13:00
07
Nov
Janmajayanti
17:00 - 19:00
08
Nov
to
09
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
View more

Tue
22
Nov
to
Thu
24
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Bharuch, India
BAPS Swaminarayan Temple, NH-8, Zadeshwar, Bharuch-392011, Gujarat, India
Wed 23 Nov, 19:00 - 22:30 GnanVidhi-Self Realization Process
9924348882
22
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:30
23
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
19:00 - 22:30
24
Nov
Satsang By Aptaputra
19:30 - 22:30
View more

Sat
26
Nov
to
Mon
28
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Surat, India
Veer Narmad University Ground, Udhna Magdala Road., Surat-395007, Gujarat, India
Sun 27 Nov, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9574008007
26
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:30 - 23:00
27
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
28
Nov
Satsang By Aptaputra
20:30 - 23:00
View more

Tue
29
Nov
to
Wed
30
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Valsad, India
TBA, Valsad, Gujarat, India
Wed 30 Nov GnanVidhi-Self Realization Process
29
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
30
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Fri
02
Dec
Pujya Niruma’s 79th Birthday Celebration
TBA, Adalaj-382421, Gujarat, India
02
Dec
Celebration
Time To Be Announced
View more

Fri
16
Dec
to
Sun
18
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Ahmedabad, India
TBA, Ahmedabad, Gujarat, India
Sun 18 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
16
Dec
to
17
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
18
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
24
Dec
to
Sun
01
Jan
Parayan (Advanced Study) in Adalaj, India
Dada Nagar Convention Centre, Behind Trimandir Sankul, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
24
Dec
to
31
Dec
Parayan
Time To Be Announced
01
Jan
Pran Pratistha
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy