સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Mon
30
May
to
Tue
31
May
Satsang and Gnanvidhi in Harrow, UK
Debenhams, 275-287 Station Road, Harrow, HA1 1NA, Harrow, UK
Tue 31 May, 19:00 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
0330 111 DADA (3232)
30
May
Satsang By Aptaputra
19:30 - 20:30
30
May
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:30 - 21:30
31
May
GnanVidhi-Self Realization Process
19:00 - 21:00
View more

Wed
01
Jun
to
Sat
04
Jun
LIVE
Satsang in UK
, United Kingdom, United Kingdom
01
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
17:00 - 19:30
02
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
02
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
17:00 - 19:30
03
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
03
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
17:00 - 19:30
04
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
View more

Sat
18
Jun
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi in Atlanta, GA
Unity Atlanta, 3597 Parkway Lane, Norcross GA, Norcross-30092, Georgia, United States
Sat 18 Jun, 16:30 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 1011
18
Jun
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
18
Jun
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:30
View more

Sun
19
Jun
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi in Raleigh, NC
HSNC Temple - Cultural Hall, 309 Aviation Pkwy, Morrisville, North Carolina-27560, North Carolina, United States
Sun 19 Jun, 16:30 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 1003
19
Jun
Satsang By Aptaputra
11:00 - 12:30
19
Jun
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:30
View more

Sun
26
Jun
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi in Edison, NJ
Edison Hotel & Conference Center, 3050 Woodbridge Ave, Edison, New Jersey-08837, New Jersey, United States
Sun 26 Jun, 16:30 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 1020
26
Jun
Satsang By Aptaputra
10:00 - 12:00
26
Jun
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:30
View more

Sat
02
Jul
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi in Dallas, TX
DFW Hindu Temple, 1605 N Britain Rd, Irving, Texas-75061, Texas, United States
Sat 02 Jul, 17:00 - 20:00 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA (Extn.1026)
02
Jul
Satsang By Aptaputra
10:00 - 12:00
02
Jul
GnanVidhi-Self Realization Process
17:00 - 20:00
View more

Mon
04
Jul
Gnanvidhi in Phoenix, AZ
Sheraton Phoenix Downtown, Arizona 340 N 3rd Street., Phoenix-85004, Arizona, United States
Mon 04 Jul, 16:00 - 19:00 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232) Extn. 11
04
Jul
GnanVidhi-Self Realization Process
16:00 - 19:00
View more

Fri
08
Jul
to
Thu
14
Jul
LIVE
Gurupurnima in Phoenix, AZ
Sheraton Phoenix Downtown, Arizona 340 N 3rd Street., Phoenix-85004, Arizona, United States
Sun 10 Jul, 16:30 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 10
Note: Prior registration is required for participating in event. For registration details, please visit on given link
08
Jul
Celebration
20:30 - 22:00
10
Jul
Satsang By Aptaputra
10:00 - 12:30
10
Jul
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:30
13
Jul
Pujan-Aarti
08:00 - 09:30
13
Jul
Darshan
10:00 - 12:30
13
Jul
Darshan
16:30 - 19:00
14
Jul
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:30 - 12:00
View more

Sun
17
Jul
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi in Chicago, IL
Jain Society of Metropolitan Chicago 435 Illinois Rte 59 Bartlett., Chicago-60103, Illinois, United States
Sun 17 Jul, 16:30 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 1005
17
Jul
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
17
Jul
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:30
View more

Sat
23
Jul
Aptaputra Satsang & Gnanvidhi In Toronto, Canada
Sringeri Vidya Bharati Foundation 80 Brydon Dr., Etobicoke-M9W 4N6, Toronto, Canada
Sat 23 Jul, 17:00 - 20:00 GnanVidhi-Self Realization Process
+1-877-505-DADA(3232), Extn. 1006
23
Jul
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
23
Jul
GnanVidhi-Self Realization Process
17:00 - 20:00
View more

Thu
11
Aug
LIVE
Rakshabandhan Celebration in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
11
Aug
Celebration
Time To Be Announced
View more

Fri
19
Aug
LIVE
Janmashtami Celebration in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
19
Aug
Celebration
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy