સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Tue
15
Jun
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj, Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
Parayan or Questions & Answers Session on Dadavani Aug 2020
15
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
17
Jun
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj, Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
Parayan on Aptavani 1, Reading start from Page : 213
17
Jun
Parayan
21:00 - 22:00
View more

Fri
18
Jun
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj, Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
Parayan on Aptavani 1, Reading start from Page : 213
18
Jun
Parayan
21:00 - 22:00
View more

Sun
20
Jun
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj, Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
Questions & Answers Session (New Mahatmas - Gujarati)
20
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Mon
21
Jun
LIVE
Trimandir Khatmuhurat in Bhavnagar, India
Via Live Webcast Only, Bhavnagar, Gujarat, India
21
Jun
Khat Muhurt
17:00 - 18:30
View more

Tue
22
Jun
LIVE
Trimandir Khatmuhurat in Dhrangdhra, India
Via Live Webcast Only, Surendranagar, Gujarat, India
22
Jun
Khat Muhurt
17:00 - 18:30
View more

Fri
25
Jun
to
Mon
28
Jun
LIVE
North America Shibir - Only Live Webcast
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
25th & 26th June - Parayan & Q/A Session on Dadavani Oct 2019 (Topic: The Search of Infinite Lives:Vyavasthit Shakti)
26th June - 9 to 10.30 pm - "Sweet Memories with the Gnani"
27th June: 8 to 9 am - Q/A Session on Dadavani Nov 2020 (Topic: The Gnani is Always Free From Opinions & Prejudice)
9 to 10 pm - Q/A Session on Dadavani Sept 2018 (Topic: The Mother of Knowledge is "Understanding")
28th June - General Satsang & Q/A Session
25
Jun
Parayan
08:00 - 09:00
25
Jun
Parayan
21:00 - 22:00
26
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
08:00 - 09:00
26
Jun
Cultural Program
21:00 - 22:30
27
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
08:00 - 09:00
27
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
28
Jun
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
08
Jul
Pujya Niruma's Gnan Day Celebration in Adalaj, India
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
08
Jul
Celebration
Time To Be Announced
View more

Wed
21
Jul
to
Sun
25
Jul
LIVE
Gurupurnima Shibir
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
21
Jul
to
25
Jul
Shibir
Time To Be Announced
23
Jul
Gurupurnima
Time To Be Announced
View more

Mon
30
Aug
LIVE
Janmashtami Celebration
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
30
Aug
Celebration
Time To Be Announced
View more

Fri
03
Sep
to
Fri
10
Sep
LIVE
Paryushan Parayan (Advanced Study) in Adalaj, India
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
03
Sep
to
10
Sep
Parayan
Time To Be Announced
View more

Thu
04
Nov
LIVE
Diwali Celebration in Adalaj, India
Via Live Webcast Only, Adalaj, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
04
Nov
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy