સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Mon
12
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 1: Mumbai)
12
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Tue
13
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 2 : Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana,
Banaskantha, Patan, Sabarkantha)
13
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
15
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 3 : Surat, Valsad, Vapi, Navsari, Tapi)
15
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Fri
16
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 4 : Vadodara, Bharuch, Ankleshwar, Anand,
Panchmahal, Kheda, Dahod, Bodeli)
16
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Sun
18
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 5 : Rajkot, Morbi, Kutch, Jamnagar,
Dwarka, Surendranagar)
18
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Mon
19
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
(Zone 6 : Bhavnagar, Amreli, Veraval, Junagadh,
Porbandar, Botad)
19
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Tue
20
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
20
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Thu
22
Apr
LIVE
Satsang in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
22
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Fri
23
Apr
LIVE
Satsang - Aptavani 1 Parayan in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
23
Apr
Parayan
21:00 - 22:00
View more

Sun
25
Apr
LIVE
Satsang - Aptavani 1 Parayan in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
25
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Mon
26
Apr
LIVE
Satsang - Aptavani 1 Parayan in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
26
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Tue
27
Apr
LIVE
Satsang - Aptavani 1 Parayan in Adalaj, India
Only Live Webcast, Adalaj,Gandhinagar-382421, Gujarat, India
9328661166 / 9328661177
27
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
21:00 - 22:00
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy