સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Sat
29
Feb
to
Mon
02
Mar
Satsang and Gnanvidhi in Bhavnagar, India
Jawahar Ground, Waghawadi Road, Opposite Reliance Mall.,Bhavnagar-364002,Gujarat,India
Sun 01 Mar, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9924344425
29
Feb
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:00 - 22:00
01
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
02
Mar
Satsang By Aptaputra
19:00 - 22:00
View more

Tue
03
Mar
to
Thu
05
Mar
Satsang and Gnanvidhi in Amreli, India
Advance Farmer Training Center, Liliya Road.,Amreli-365601,Gujarat,India
Wed 04 Mar, 18:30 - 22:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9924344460
03
Mar
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:00 - 22:00
04
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
18:30 - 22:00
05
Mar
Satsang By Aptaputra
19:00 - 22:00
View more

Fri
06
Mar
to
Sun
08
Mar
Satsang and Gnanvidhi in Dhoraji, India
Leuva Patel Samaj, Jamavad Road, Venkateshwara Nagar, Dhoraji.,Rajkot-360410,Gujarat,India
Sat 07 Mar, 19:00 - 22:30 GnanVidhi-Self Realization Process
7777979894
06
Mar
Satsang By Aptaputra
19:30 - 22:30
07
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
19:00 - 22:30
08
Mar
Satsang By Aptaputra
19:30 - 22:30
View more

Sun
08
Mar
to
Tue
10
Mar
Satsang and Gnanvidhi in Veraval, India
Opp. Saibaba Temple, Veraval - Junagadh High Way, Veraval,Gir Somnath,Gujarat,India
Mon 09 Mar, 19:30 - 23:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9924344459
08
Mar
Satsang By Aptaputra
20:00 - 23:00
09
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
19:30 - 23:00
10
Mar
Satsang By Aptaputra
20:00 - 23:00
View more

Tue
10
Mar
to
Thu
12
Mar
Satsang and Gnanvidhi in Porbandar,India
Chowpaty Party Plot, Opposite Hathi Ground, Chowpaty.,Porbandar-360575,Gujarat,India
Wed 11 Mar, 18:00 - 21:30 GnanVidhi-Self Realization Process
9574001243
10
Mar
Satsang By Aptaputra
18:30 - 21:30
11
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
18:00 - 21:30
12
Mar
Satsang By Aptaputra
18:30 - 21:30
View more

Thu
19
Mar
to
Sun
22
Mar
Pujya Niruma's Punyatithi in Adalaj, India
New Dada Nagar, Trimandir Sankul, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj.,Gandhinagar,Gujarat,India
Sun 22 Mar, 16:00 - 19:30 GnanVidhi-Self Realization Process
9328661166
19
Mar
Celebration
Time To Be Announced
19
Mar
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
19
Mar
Shobha Yatra
06:30 - 08:30
20
Mar
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
16:00 - 19:00
21
Mar
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
16:00 - 19:00
22
Mar
GnanVidhi-Self Realization Process
16:00 - 19:30
View more

Wed
01
Apr
to
Thu
02
Apr
Satsang and Gnanvidhi in Birmingham, UK
Shree Birmingham Pragati Mandal 10 Sampson Road Sparbrook Birmingham B11 1JL,Birmingham,UK
Thu 02 Apr, 19:00 - 21:30 GnanVidhi-Self Realization Process
(+44) 0330 111 3232
info@uk.dadabhagwan.org
01
Apr
Satsang By Aptaputra
19:30 - 22:00
02
Apr
GnanVidhi-Self Realization Process
19:00 - 21:30
View more

Fri
03
Apr
to
Sun
05
Apr
Satsang and Gnanvidhi in Leicester, UK
Maher Centre 15 Ravensbridge Drive Leicester LE4 0BZ,Leicester,UK
Sun 05 Apr, 16:30 - 19:00 GnanVidhi-Self Realization Process
(+44) 0330 111 3232
info@uk.dadabhagwan.org
03
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
04
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
05
Apr
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
05
Apr
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:00
View more

Tue
14
Apr
to
Wed
15
Apr
Satsang and Gnanvidhi in Kent, UK
Fortpitt Gramar School Rochester Chatham Kent ME4 6TJ,Kent,UK
Wed 15 Apr, 19:00 - 21:30 GnanVidhi-Self Realization Process
(+44) 0330 111 3232
info@uk.dadabhagwan.org
14
Apr
Satsang By Aptaputra
19:30 - 22:00
15
Apr
GnanVidhi-Self Realization Process
19:00 - 21:30
View more

Fri
17
Apr
to
Mon
20
Apr
Satsang and Gnan Vidhi in Harrow, UK
Harrow Leisure Centre (Byron Hall) Christchurch Avenue Harrow Middlesex HA3 5BD,Harrow-HA3 5BD,Middlesex,UK
Sun 19 Apr, 16:30 - 19:00 GnanVidhi-Self Realization Process
(+44) 0330 111 3232
info@uk.dadabhagwan.org
17
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
18
Apr
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
18
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
19
Apr
Satsang By Aptaputra
10:30 - 12:00
19
Apr
GnanVidhi-Self Realization Process
16:30 - 19:00
20
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
View more

Fri
24
Apr
to
Mon
27
Apr
Satsang and Gnanvidhi in Willingen,Germany
Akram Vignan Event,Willingen,Germany,Willingen,Germany
Fri 24 Apr, 16:00 - 19:00 GnanVidhi-Self Realization Process
info@dadabhagwan.de
Zur Anmeldung bitte hier klicken
24
Apr
to
25
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
24
Apr
GnanVidhi-Self Realization Process
16:00 - 19:00
25
Apr
to
27
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
16:00 - 19:00
25
Apr
Satsang By Aptaputra
20:00 - 21:30
26
Apr
Darshan
10:00 - 13:00
27
Apr
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
View more

Wed
20
May
to
Sun
24
May
Hindi Shibir in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
Sat 23 May GnanVidhi-Self Realization Process
9328661166
satsang.support@dadabhagwan.org
20
May
to
24
May
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
23
May
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy