સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Tue
17
Sep
to
Thu
19
Sep
Satsang and Gnanvidhi in Bangalore, India
8, Bangalore Patidar Samaj Pennya, Patidar Bhavan, 45 & 42 Hesaraghatta Main Road, Raja Reddy Layout, Havanur Layout, Bagalakunte, Nagasandra Post, Nr. By Nagasandra Metro Station,Bangalore-560073,Karnataka,India
Wed 18 Sep, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
17
Sep
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
17:30 - 20:30
18
Sep
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
19
Sep
Satsang By Aptaputra
17:30 - 20:30
Note : 17 Sep - Topic - दुःख दे दिया? वहाँ आवश्यकता है प्रतिक्रमण की (दादावाणी जून 2015)
View more

Fri
20
Sep
to
Mon
23
Sep
Satsang and Gnanvidhi in Pune, India
Ganesh Kala Krida Manch, Nr. Nehru Stadium, Swargate,Pune-411042,Maharashtra,India
Sun 22 Sep, 17:00 - 20:30 GnanVidhi-Self Realization Process
7218473468
20
Sep
to
21
Sep
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
17:30 - 20:30
22
Sep
GnanVidhi-Self Realization Process
17:00 - 20:30
23
Sep
Satsang By Aptaputra
17:30 - 20:00
Note : 20 Sep - Topic - विवेक और विनय, व्यवहार में (दादावाणी अक्तूबर 2016) & 21 Sep - Topic - वैज्ञानिक रहस्यों से भरपूर “नौ कलमें” (दादावाणी अक्तूबर 2015)
Note : 23 Sep - Address: Swayamvar Mangal Karyalaya, 695/3/27, Pune Satara Road, Near Adinath Society.
View more

Wed
09
Oct
to
Fri
11
Oct
Satsang and Gnanvidhi in Dubai, UAE
Grand excelsior Hotel Kuwait street, Mankhool, Bur Dubai, Dubai ,Dubai,UAE
Fri 11 Oct, 17:00 - 20:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+971 557316937, +971 501364530
09
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:00 - 21:30
10
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:00 - 21:30
11
Oct
GnanVidhi-Self Realization Process
17:00 - 20:30
Note : 09 Oct - Topic- ‘ખોટ’ વખતે સમાધાની સમજણ (Dadavani April 2019)
Note : 10 Oct - Topic - વ્યવસ્થિતની સમજણ રાખે મુક્ત ડખોડખલથી (Dadavani May 2019)
View more

Sun
13
Oct
to
Mon
14
Oct
Satsang and Gnanvidhi in Nairobi, Kenya
Sarit Centre Exhibition Hall, Pio Gama Pinto Road, Westlands, Nairobi,Nairobi,Kenya
Sun 13 Oct, 17:00 - 20:00 GnanVidhi-Self Realization Process
+254 733923232, +254 795923232
13
Oct
GnanVidhi-Self Realization Process
17:00 - 20:00
14
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
Note : 14 Oct - Topic - ઓળખો અંતઃકરણના ડખાને (દાદાવાણી એપ્રિલ ૨૦૧૭)
View more

Fri
18
Oct
to
Sat
19
Oct
Satsang and Gnanvidhi in Mombasa, Kenya
Hare Krishna Mandir Nyali Road, Mombasa,Mombasa,kenya
Sat 19 Oct, 17:30 - 20:30 GnanVidhi-Self Realization Process
+254 733923232, +254 795923232
18
Oct
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
19:30 - 22:00
19
Oct
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 20:30
Note : 18 Oct - Topic - અન્ડરહેડ જોડે ફરજ બજાવતા (દાદાવાણી જુન ૨૦૧૭)
View more

Sun
27
Oct
Diwali Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
+91-79-39830100 / +91-9327010101
27
Oct
Devotional Songs-Bhakti
20:30 - 22:30
View more

Mon
28
Oct
New Year Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar-382421,Gujarat,India
+91-79-39830100 / +91-9327010101
28
Oct
Celebration
08:30 - 13:00
28
Oct
Darshan
17:00 - 18:30
View more

Thu
07
Nov
to
Tue
12
Nov
LIVE
Dada Bhagwan's 112th Janma Jayanti in Borivali, Mumbai
Chikoowadi Playground, Kanti Park Road, Opposite St. Rocks College, Borivali West.,Mumbai-400092,Maharashtra,India
Tue 12 Nov, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9323528901
07
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
10:00 - 12:30
07
Nov
Opening Ceremony
18:30 - 20:00
07
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:00 - 21:00
08
Nov
Pran Pratistha
09:30 - 12:00
08
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
18:30 - 21:00
09
Nov
Pran Pratistha
09:30 - 12:00
09
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
18:30 - 21:00
10
Nov
Pran Pratistha
09:30 - 12:00
10
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
18:30 - 21:00
11
Nov
Janmajayanti
08:00 - 13:00
11
Nov
Darshan
17:00 - 20:00
12
Nov
Satsang By Aptaputra
11:00 - 12:30
12
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
Note : 08 Nov - 10 Nov : Morning session at Trimandir, Rishivan, Abhinavnagar Road, Near La Vista Building, Kajupada, Borivali(E).
Note : 12 Nov - This is the updated Gnanvidhi Date.
View more

Fri
22
Nov
to
Mon
25
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Ahmedabad, India
Municipal Ground, Opp. Poojan Bunglow (Rajhans Cinema),Nr. Shukan Bunglow Char Rasta, Nikol.,Ahmedabad-382350,Gujarat,India
Sun 24 Nov, 17:30 - 21:00 GnanVidhi-Self Realization Process
9327081075
22
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:00 - 23:00
23
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
20:00 - 23:00
24
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
17:30 - 21:00
25
Nov
Satsang By Aptaputra
20:00 - 23:00
View more

Tue
26
Nov
to
Thu
28
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Vijapur, India
TBA,Mehsana,Gujarat,India
Wed 27 Nov GnanVidhi-Self Realization Process
26
Nov
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
27
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
28
Nov
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Fri
06
Dec
to
Sun
08
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Kutch(Bhuj), India
TBA,Bhuj,Gujarat,India
Sat 07 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
06
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
07
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
08
Dec
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Tue
10
Dec
to
Thu
12
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Morbi, India
TBA,Morbi,Gujarat,India
Wed 11 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
10
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
11
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
12
Dec
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy