સત્સંગ અને જ્ઞાનવિધિ શેડ્યુલ

+ Advance Search
  • Import Calendar to Outlook
  • Export Excel
  • Event Notification Form
  • Satsang Info

Satsang Near Me

 
Sat
15
Aug
to
Sun
23
Aug
LIVE
Paryushan Parayan (Advanced Study) in Adalaj, India
New Dada Nagar Hall, Trimandir, Ahmedabad Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
15
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
16
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
17
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
18
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
19
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
20
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
21
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
22
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
23
Aug
Darshan
Time To Be Announced
View more

Sat
29
Aug
to
Sun
30
Aug
Satsang and Gnanvidhi in Adalaj, India
New Dada Nagar Hall, Trimandir, Ahmedabad Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
Sun 30 Aug GnanVidhi-Self Realization Process
9328661166
29
Aug
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
30
Aug
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
05
Sep
to
Sun
06
Sep
Satsang and Gnanvidhi in Delhi, India
TBA,New Delhi,New Delhi,India
Sun 06 Sep GnanVidhi-Self Realization Process
9810098564
05
Sep
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
06
Sep
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Wed
09
Sep
to
Thu
10
Sep
Satsang and Gnanvidhi in Jalandhar, India
TBA,Jalandhar,Punjab,India
Thu 10 Sep GnanVidhi-Self Realization Process
9779233493
09
Sep
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
10
Sep
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
12
Sep
to
Sun
13
Sep
Satsang and Gnanvidhi in Jaipur, India
TBA,Jaipur,Rajasthan,India
Sun 13 Sep GnanVidhi-Self Realization Process
8233363902
12
Sep
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
13
Sep
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
07
Nov
to
Sun
08
Nov
Satsang and Gnanvidhi in Gandhinagar, India
TBA,Gandhinagar,Gujarat,India
Sun 08 Nov GnanVidhi-Self Realization Process
9825842959
07
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
08
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
14
Nov
Diwali Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
14
Nov
Devotional Songs-Bhakti
Time To Be Announced
View more

Mon
16
Nov
New Year Celebration in Adalaj, India
Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,Gandhinagar,Gujarat,India
9328661166
16
Nov
Darshan
Time To Be Announced
View more

Thu
26
Nov
to
Mon
30
Nov
Dada Bhagwan's 113th Janma Jayanti in Mehsana
TBA,Mehsana,Gujarat,India
Mon 30 Nov GnanVidhi-Self Realization Process
26
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
27
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
28
Nov
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
29
Nov
Janmajayanti
Time To Be Announced
30
Nov
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
View more

Sat
05
Dec
to
Mon
07
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Pune, India
TBA,Pune,Maharashtra,India
Sun 06 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
7218473468
05
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
06
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
07
Dec
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Tue
08
Dec
to
Thu
10
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Satara, India
TBA,Satara,Maharashtra,India
Wed 09 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
7722051313
08
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
09
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
10
Dec
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Fri
11
Dec
to
Mon
14
Dec
Satsang and Gnanvidhi in Mumbai, India
TBA,Mumbai,Maharashtra,India
Sun 13 Dec GnanVidhi-Self Realization Process
9323528901
11
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
12
Dec
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Time To Be Announced
13
Dec
GnanVidhi-Self Realization Process
Time To Be Announced
14
Dec
Satsang By Aptaputra
Time To Be Announced
View more

Calendar Address

Please use this address to import the satsang calendar into other applications. You can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format. To import directly into Outlook use the following link - Import Satsang Calender into Outlook.

પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ શું છે?

અહીં સત્સંગ, પ્રવચન કે ઉપદેશના રૂપમાં નથી પરંતુ પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથે વાતચીતરૂપી પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ હોય છે. આ સત્સંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે, આપ આધ્યાત્મિકતાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેવા કે આપણી સાચી ઓળખાણ શું છે,આ જગત કોણ ચલાવે છે,ભગવાન ક્યાં છે,કર્મ શું છે વિગેરે. લોકોને વ્યવહારિક સમસ્યાઓના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થયા છે જેવા કે ક્રોધ અને ચિંતાથી છુટકારો શી રીતે,કલેશ વિનાના જીવન માટે કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધીએ અને બીજું ઘણું બધું. અહીં આપને જીવનની મૌલિક વાસ્તવિકતાઓ જાણવાનો અમૂલ્ય અવસર મળશે.

×
Share on
Copy