આધ્યાત્મિક લેખ

પ્રાર્થના શું છે? આપણે પ્રાર્થના દ્વારા આપણી જાતને કઇ રીતે ઉર્જામય કરી શકીએ?

બાળપણથી જ, આપણે ઘણી પ્રાર્થનાઓ બોલી છે, ગાઈ છે અને સાંભળી છે. સમય જતાં, આપણને... Read More

વ્યસનથી મુક્ત થવાના ચાર રસ્તાઓ

આજે, આપણે ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં જોઇએ છીએ કે કેટલી હદ સુધી વ્યસનો ફેલાયેલા છે. ટોચની... Read More

અધ્યાત્મ અને ધર્મ વચ્ચેનો તફાવત

અધ્યાત્મ અને ધર્મ વચ્ચે ચોક્કસપણે ખૂબ મોટો તફાવત છે. આવો, તે બન્ને વચ્ચેનો તફાવત... Read More

સફળતા અને નિષ્ફળતા

સફળતા અને નિષ્ફળતા મનુષ્યનું જીવન, તે પછી સામાન્ય માણસનું હોય કે સુપરમેનનું, તે... Read More

આમ છૂટાય ડિપ્રેશન(હતાશા)થી !

શું તમે ક્યારેય અનુભવ કર્યો છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતને નકારાત્મકતાથી જોવાની અજ્ઞાનતાના... Read More

કર્મનો સિદ્ધાંત

કર્મનો એક શબ્દ તરીકે વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય છે. જો તમે આ પેજ વાંચતા હોય તો, એવું સંભવ... Read More

ખુદને ઓળખો અને અનુભવો!

શું ખરેખર આપણે કોણ છીએ, તે અનુભવવા માટે સંસાર ત્યાગ કરવાની, ધ્યાન કરવાની અને અસાધારણ... Read More

×
Share on