અથડામણ ટાળો: ક્લેશ રહિત જીવન જીવવા માટે

મતભેદ એ જીવનનું અનિવાર્ય સત્ય છે. માણસ પોતાની ઈચ્છા ના હોવા છતાં બીજાની સાથે અથડામણમાં આવે છે અથવા તો સામાની ભૂલો જુએ છે, શા માટે? કારણ આપણા પોતાના જીવન જીવવાનાં કાયદાઓની મર્યાદિત સમજણ. અક્રમ વિજ્ઞાની પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ મૂળભૂત સૂત્ર આપ્યું 'અથડામણ ટાળો' અને જીવન જીવવાનાં કાયદા સીધા સરળ દાખલા સાથે સમજાવ્યા.

મતભેદ શા માટે થાય છે?, મતભેદનાં પ્રકાર, વ્યવહારમાં અથડામણ કેવી રીતે ટાળી શકાય? વગેરે સમજવા માટે આગળ વાંચો અને મેળવો મતભેદ રહિત જીવન માટેની મેડીસીન જે તમારી માનસિકતામાં પોઝીટીવ પરિવર્તન લાવશે. હેતુ તમારા જીવનને સુખ-શાંતિમય બનાવવાનો છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગ પર તમે વધારે મજબૂતીથી ચાલી શકો અને આમ આત્યંતિક મુક્તિને(મોક્ષને) પામો.

સેલ્ફ રીયલાઈઝેશન, જેને જ્ઞાનવિધિ કહે છે જે નિષ્ક્લેશમય જીવન પ્રાપ્ત કરવાનું ઝડપી અને સરળ બનાવશે.

અથડામણ ટાળો

કોઈને દુઃખ આપવું અને પોતે દુ:ખી થવું એ અથડામણ છે. એકબીજા માટેના નેગેટીવ અભિપ્રાયો એ પણ એક માનસિક અથડામણ છે. રોજબરોજના જીવનમાં અથડામણ વગર જીવન કેવી રીતે જીવવું એની અદભૂત સમજણ.

Spiritual Quotes

  1. એટલે હંમેશાં દરેક અથડામણમાં બન્નેને નુકસાન થાય. તમે સામાને દુઃખ આપો તો તેની સાથે તમને દુઃખ એમ ને એમ ઓન ધી મોમેન્ટ પડ્યા વગર રહે જ નહીં.
  2. ક્લેશ થાય છે, કારણકે આપણે આપણા પોતાના કાયદા અને સમજણના આધારે ચાલીએ છીએ.
  3. અથડામણથી આ જગત ઊભું થયું છે. એને ભગવાને વેરથી ઊભું થયું છે, એમ કહ્યું છે.
  4. કોઈ પોતાને અથડાય પણ પોતે કોઈને અથડાય નહીં, એવી રીતે રહે તો 'કૉમનસેન્સ' ઉત્પન્ન થાય. પણ પોતે કોઈને અથડાવો ના જોઈએ, નહીં તો 'કૉમનસેન્સ' જતી રહે. ઘર્ષણ પોતાના તરફનું ના હોવું જોઈએ. સામાના ઘર્ષણથી આપણામાં 'કૉમનસેન્સ' ઉત્પન્ન થાય.
  5. મતભેદ એ અથડામણ છે, અને અથડામણ એ "નબળાઈ" છે.
  6. આ દુનિયામાં કંઈ પણ અથડામણ થાય એ તમારી જ ભૂલ છે, સામાની ભૂલ નથી.
  7. અથડામણ એ જ આપણી અજ્ઞાનતા છે. એટલે સાચું-ખોટું ભગવાનને ત્યાં હોતું જ નથી. ભગવાનને ત્યાં   દ્વંદ્વ જ હોતો નથી ને !
  8. ઘર્ષણ એ પ્રગતિ છે. જેટલી માથાકૂટ થાય, ઘર્ષણ થાય, એટલો ઊંચે ચઢવાનો રસ્તો મળે.
  9. જ્યાં ને ત્યાં અથડામણ સામે આવે તો તેને ટાળજો. જીવન નિષ્કલેશમય જશે ને મોક્ષ થશે.
  10. સામો માણસ ભૂલ કરીને આવે તેની કિંમત નથી, પણ ક્લેશ થાય કોઈ ની સાથે તો તેની બહુ કિંમત છે. ક્લેશ છે ત્યાં ભગવાનનો વાસ નથી.

Related Books

×
Share on
Copy