પ્રતિક્રમણ : વ્યવહારની સમસ્યાઓનાં ઉપાય

તમે તમારી જાતે જીવનનાં દરેક તબક્કે પ્રતિક્રમણનો વ્યવહારિક ઉપયોગ કરી અને માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરો.

આપણા જીવનમાંથી શું ઈર્ષ્યા, શંકા, ક્રોધ, દ્વેષ અને કડવાશને કાઢવાનો કોઈ સચોટ ઉપાય છે ?

પોતાના જીવનમાંથી કોઈ કેવી રીતે ક્લેશ દૂર કરી શકે? કોઈ કેવી રીતે પોતાના પરિવાર, મિત્રો અને સહકાર્યકરો સાથે અંતરશાંતિ સાથે જીવન જીવી શકે? આપણને કે આપણા થકી અન્યને દુઃખ થાય તો તેનું નિવારણ શું?

શું ચોરી કરવાની અને મજાક ઊડાડવાની ખરાબ આદતમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક માર્ગ છે?

પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ વ્યવહારનાં બધાં જ  દોષોની સામે લડવા માટે પ્રતિક્રમણનું હથિયાર આપ્યું છે.

પ્રતિક્રમણની એવી અસર છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ હાજર હોય કે ના હોય તમે તેના પ્રતિક્રમણ કરશો તો તે વ્યક્તિમાં જબરજસ્ત બદલાવ આવશે અને તેનો તમારા પ્રત્યેનો દ્વેષ ભાવ ઓછો થશે અને તમને અંદરથી હળવું લાગશે.

તમે તમારી જાતે જીવનનાં દરેક તબક્કે પ્રતિક્રમણનો વ્યવહારિક ઉપયોગ કરી અને માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરો.

 

 

પ્રતિક્રમણ

આખા દિવસ દરમિયાન આપણાથી જાણતા - અજાણતા બધાને દુ:ખ અપાઈ જાય છે. પ્રતિક્રમણ કરવાથી પાપ કર્મ ધોવાય છે, પણ એ પસ્તાવા સહીતના હોવા જોઈએ. ખરા અર્થમાં પ્રતિક્રમણ કોને કહેવાય એની સાચી સમજણ મેળવવા માટે ક્લિક કરો.

Spiritual Quotes

  1. આ પ્રતિક્રમણ કરી તો જુઓ પછી તમારા ઘરના માણસોમાં બધામાં ચેન્જ થઈ જાય. જાદુઈ ચેન્જ થઈ જાય. જાદુઈ અસર !!
  2. દુઃખ ના થાય એના માટે તો આપણી લાઈફ (જિંદગી) છે. સામી વ્યક્તિને દુઃખ થાય તો સમાધાન તો અવશ્ય કરવું જોઈએ. એ આપણી 'રિસ્પોન્સિબિલિટી' (જવાબદારી) છે.
  3. ઉપાય પહેલો જન્મે છે. ત્યાર પછી દર્દ ઊભું થાય છે.
  4. આ તિરસ્કાર કર્યા, ધોઈ નાખો બધાં હવે, સાબુ ઘાલીને.
  5. પ્રતિક્રમણ એટલે બીજને શેકીને વાવવું.
  6. બહુ ટાઈટ બ્રેઈન (કડક મગજ) હોય તે હંમેશાં બધી જાતની મશ્કરી કરે. હવે એ બધો અહંકાર તો ખોટો જ ને ! એ આપણી બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કર્યોને !
  7. આ તમે પ્રતિક્રમણ કરવા બેસો ને, તે અમૃતનાં ટપકાં પડ્યાં કરે એક બાજુ, અને હલકા થયેલા લાગે.
  8. કોઈના હાથમાં પજવવાની ય સત્તા નથી ને કોઈના હાથમાં સહન કરવાની ય સત્તા નથી. આ તો બધાં પૂતળાં જ છે. તે બધું કામ કરી રહ્યાં છે. તે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ એટલે પૂતળાં એની મેળે સીધાં થઈ જાય.

Related Books

×
Share on
Copy