આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

હું કોણ છું
હું કોણ છું
જિંદગી માત્ર જીવતા રહેવાથી કંઇક વિશેષ છે. જિંદગીમાં જીવતા રહેવાથી... Read more

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી.... Read more
Download

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં... Read more

પ્રેમ
પ્રેમ
પ્રેમથી આખી જિંદગીમાં પત્ની અને સંતાનોની ભૂલ ક્યારેય પણ નહિ દેખાય.... Read more

નિજદોષ દર્શનથી... નિર્દોષ !
નિજદોષ દર્શનથી... નિર્દોષ !
તમે આ જ્ઞાન (આત્મસાક્ષાત્કાર નું જ્ઞાન) મેળવશો પછી, તમારી અંદર જે... Read more

મૃત્યુ સમયે પહેલાં ને પછી…
મૃત્યુ સમયે પહેલાં ને પછી…
ઘણા લોકોને મૃત્યુનો ભય હોય છે. મૃત્યુ લોકોને મૂંઝવે છે અને તેઓ... Read more

કર્મનું વિજ્ઞાન
કર્મનું વિજ્ઞાન
કર્મ શું છે? શું સારા કર્મો ખરાબ કર્મોને ધોઈ શકે? શા માટે સારા માણસો... Read more

ચમત્કાર
ચમત્કાર
આજનાં અતિ આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક કાળમાં પણ લોકો કંઈક ચમત્કાર થશે તેવી... Read more

દાદા ભગવાન?
દાદા ભગવાન?
જુન ૧૯૫૮ના આશરે સાંજે છ વાગ્યાના સુમારે, ગુજરાતના સુરત રેલ્વે... Read more

પાપ-પુણ્ય
પાપ-પુણ્ય
આ પુસ્તકમાં જ્ઞાની પુરુષ પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ પાપ - પુણ્યની માન્યતા... Read more

બ્રહ્મચર્ય (પૂર્વાર્ધ)
બ્રહ્મચર્ય (પૂર્વાર્ધ)
દરેક મનુષ્ય પાસે પોતાના આત્માને ઓળખીને આત્યંતિક કલ્યાણ (મોક્ષ)... Read more

બ્રહ્મચર્ય (ઉત્તરાર્ધ)
બ્રહ્મચર્ય (ઉત્તરાર્ધ)
દરેક મનુષ્ય પાસે પોતાના આત્માને ઓળખીને આત્યંતિક કલ્યાણ (મોક્ષ)... Read more

×
Share on
Copy