આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી.... Read more
Download

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં... Read more

વાણી વ્યવહાર
વાણી વ્યવહાર
શબ્દો પૈસા સમાન છે.એક એક ગણીને પૈસાની જેમ તેનો ઉપયોગ કરો. પરમ પૂજ્ય... Read more

વર્તમાન તીર્થંકરશ્રી સીમંધર સ્વામી
વર્તમાન તીર્થંકરશ્રી સીમંધર સ્વામી
શાસ્ત્રો કહે છે કે આજે આ કાળમાં આપણા આ જગત માંથી સીધા મોક્ષે જવું... Read more

સહજતા
સહજતા
મોક્ષ કોને કહેવાય? પોતાના શુદ્ધાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરવું તે. – જે... Read more

વાણીનો સિધ્ધાંત(ગ્રંથ)
વાણીનો સિધ્ધાંત(ગ્રંથ)
સવારે જાગ્યા ત્યાંથી સૂતાં સુધી અવિરત વાણીનો વ્યવહાર દરેકને ચાલતો જ... Read more

આપ્તવાણી-૬
આપ્તવાણી-૬
આપણામાંના મોટા ભાગનાં લોકો હમેશાં એક સમસ્યા નો સામનો કરી રહ્યા છે;... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૧
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૧
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આત્માનાં ગુણોધર્મો ને અગોપિત (ખુલ્લાં) કરવામાં... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૨
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૨
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આત્માનાં ગુણોધર્મો ને અગોપિત કરવામાં આવ્યા છે અને... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી ૧૪, ભાગ ૩ માં પ્રકાશિત પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગમાં પરમ પૂજ્ય... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૪
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૪
આ આપ્તવાણીમાં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ અનુભવેલા આત્માના ગુણધર્મો અને... Read more
Download
Buy

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૫
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૫
આ આપ્તવાણીમાં આત્માના સ્વરૂપ વિશે સૈદ્ધાંતિક વાતોને સંકલન કરવાનો... Read more
Download
Buy

×
Share on
Copy