આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર
મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર
જો તમે તમારા સંતાનોના મિત્ર થશો તો, માબાપ – સંતાનોના સંબંધો સુધરશે.... Read more

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં... Read more

પ્રતિક્રમણ(ગ્રંથ)
પ્રતિક્રમણ(ગ્રંથ)
પ્રત્યક્ષ 'દાદા ભગવાન'ની સાક્ષીએ દેહધારી *............ ના... Read more

મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
મા – બાપ અને છોકરા વચ્ચેનો સંબંધ એ પોતાના અસ્તિત્વની મૂળભૂત કડી છે.... Read more

પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (ગ્રંથ)
પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (ગ્રંથ)
આ કાળના પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં જન્મજાત સ્વભાવથી થતી સમસ્યાઓ ભરપૂર છે,... Read more

ગુરુ-શિષ્ય
ગુરુ-શિષ્ય
જગત માં કેટલાય જુદા જુદા સંબંધો છે, જેમ કે પિતા-પુત્ર, માતા-પુત્ર... Read more

એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
ગટર ગંધાય છે ત્યારે આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ? તેજ રીતે અણગમતા અને... Read more

ક્રોધ
ક્રોધ
જયારે પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું, અથવા જયારે સામી વ્યક્તિ પોતાને... Read more

પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર
પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર
શાંતિ કેમ પ્રવર્તી શકે? શાંતિ માટે, તમારે ધર્મ (પોતાની ફરજો, નૈતિક... Read more

ક્લેશ વિનાનું જીવન
ક્લેશ વિનાનું જીવન
શું તમે જીવનમાં થતી અથડામણો થી કંટાળી ગયા છો? શું તમને અચરજ થાય છે કે... Read more

પાપ-પુણ્ય
પાપ-પુણ્ય
આ પુસ્તકમાં જ્ઞાની પુરુષ પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ પાપ - પુણ્યની માન્યતા... Read more

મૃત્યુ સમયે પહેલાં ને પછી…
મૃત્યુ સમયે પહેલાં ને પછી…
ઘણા લોકોને મૃત્યુનો ભય હોય છે. મૃત્યુ લોકોને મૂંઝવે છે અને તેઓ... Read more

×
Share on
Copy