આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
એડજસ્ટ એવરીવ્હેર
ગટર ગંધાય છે ત્યારે આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ? તેજ રીતે અણગમતા અને... Read more

આત્મ સાક્ષાત્કાર
આત્મ સાક્ષાત્કાર
જીવ માત્ર શું ખોળે છે ? આનંદ ખોળે છે, પણ ઘડીવાર આનંદ મળતો નથી.... Read more
Download

પ્રતિક્રમણ
પ્રતિક્રમણ
પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં દરેક મનુષ્ય ભૂલો કરે છે. લોકો પોતાની ભૂલોમાં... Read more

મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર
મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર
જો તમે તમારા સંતાનોના મિત્ર થશો તો, માબાપ – સંતાનોના સંબંધો સુધરશે.... Read more

પૈસાનો વ્યવહાર
પૈસાનો વ્યવહાર
તમને ક્યારેય એવું અચરજ થયું છે કે શા માટે કેટલાક લોકો પાસે પૈસા છે... Read more

કર્મનું વિજ્ઞાન
કર્મનું વિજ્ઞાન
કર્મ શું છે? શું સારા કર્મો ખરાબ કર્મોને ધોઈ શકે? શા માટે સારા માણસો... Read more

ત્રિમંત્ર
ત્રિમંત્ર
લોકો ધર્મ માં ‘મારું’ અને ‘તારું’ માટે ઝઘડે છે. આવા ઝઘડાને દૂર રાખવા... Read more

સેવા-પરોપકાર
સેવા-પરોપકાર
આની પાછળનું ગહન વિજ્ઞાન એ છે કે જયારે કોઈ પોતાના મન, વચન, અને કાયા... Read more

પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (ગ્રંથ)
પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (ગ્રંથ)
આ કાળના પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં જન્મજાત સ્વભાવથી થતી સમસ્યાઓ ભરપૂર છે,... Read more

મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
મા-બાપ છોકરાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
મા – બાપ અને છોકરા વચ્ચેનો સંબંધ એ પોતાના અસ્તિત્વની મૂળભૂત કડી છે.... Read more

આપ્તવાણી-૧
આપ્તવાણી-૧
જગત કોણે બનાવ્યું? શું આ જગત તમારા માટે એક કોયડો છે? આ બધું કેમ ચાલે... Read more

આપ્તવાણી-૨
આપ્તવાણી-૨
મોક્ષનો રસ્તો બધા માટે ખુલ્લો છે. તેને શોધવાની જરૂર છે. ‘જેને છૂટવું... Read more

×
Share on
Copy